ปปง.อายัดทรัพย์ ‘อดีต ส.ว.สรรหา’ พร้อมพวก โกงหวยครู 300 ล้านบาท

ปปง

เลขาธิการฯ ปปง. แถลงอายัดทรัพย์ “ศรีสุข รุ่งวิสัย” อดีต ส.ว.สรรหาพร้อมพวก โกงหวยครูกว่า 300 ล. พบนำเงินสหกรณ์ฯ ไปใช้ในกิจการค้าขายสลาก แสวงหาผลประโยชน์มิชอบ พร้อมอายัดทรัพย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯอีก 6 แสน ที่หลอกเปิดบัญชี แต่ไม่มีกำไรจริง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มี.ค. 59 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย นายสันติ เจริญสุข ผอ.ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมแถลงข่าวกรณี ปปง. อายัดทรัพย์แก๊งโกงหวยครู 300 กว่าล้าน และอายัดทรัพย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หลอกให้เปิดบัญชีแต่ไม่มีผลกำไรจริง รวมมูลค่าความเสียหาย 6 แสนบาท

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ประมาณปี 56 ปปง. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ บ.เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด มี นายศรีสุข รุ่งวิสัย นำเงินของสหกรณ์ฯ ไปใช้ในกิจการค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากพิเศษการกุศล เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบโดยทุจริตขายสลากเกินราคา

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า จากการรวบรวมพยานหลักฐานของ ปปง. พบว่า บ.เทวาสิทธิฯ ไม่ใช่คู่สัญญาและไม่ได้รับโควตาสลากจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลย แต่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด จำนวน 3 สัญญา รวมเป็น 25,000 เล่ม ทำสัญญาซื้อขายสลากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด มีสลากฯ 20,000 เล่ม และทำสัญญากับสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด อีก 5,000 เล่ม แต่ บ.เทวาสิทธิฯ มี นายศรีสุข รุ่งวิสัย กับพวก ไม่สามารถหาสลากฯ ได้ตามที่สัญญาไว้ ทำให้ไม่เพียงพอจะส่งมอบกับสหกรณ์ต่างๆ จึงเกิดการหมุนเวียน ส่งผลการรับซื้อมีราคาแพงขึ้น

“เมื่อไม่มีสลากฯ ไปมอบให้สหกรณ์ต่างๆ ตามที่สัญญาเอาไว้ ทำให้ บ.เทวาสิทธิฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงโฆษณาระดมทุนจากประชาชนทั่วไปให้ร่วมลงทุนซื้อสลากฯ มาจำหน่าย โดยอ้างว่ารับโควตาสลากฯ จากกรุงเทพเป็นจำนวนมาก และเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเงินส่วนต่างให้กับผู้ร่วมลงทุน อัตราฉบับละ 10 บาท ปรากฏว่ามีผู้หลงเชื่อจำนวนมาก ต่อมา เมื่อสลากฯ ไม่เพียงพอ บ.เทวาสิทธิฯ ยังได้ไปทำสัญญากับสหกรณ์อื่นเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในระบบ โดยสหกรณ์ต่างๆ ไม่เคยได้รับสลากฯ แต่อย่างใด”

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวต่อว่า พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา มีมติให้อายัดทรัพย์สิน บ.เทวาสิทธิฯ มี นายศรีสุข รุ่งวิสัย กับพวก ไว้ชั่วคราว รวม 100 รายการ อาทิ โฉนดที่ดินหนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ จำนวน 92 รายการ โฉนดที่ดิน ต.บางเมือง และ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 4 รายการ และ อาคารชุดไดมอนด์ รัชดา ห้วยขวาง กทม. อีก 4 รายการ มูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท

อีกคดี พ.ต.อ.สีหนาท เผยว่า เมื่อประมาณปี 56 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหนังสือรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรกรไทยกับพวก มาให้ ปปง. เพื่อดำเนินการตรวจสอบพบว่า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรกรไทยกับพวก เปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. จำนวน 19 สาขา หลายพื้นที่ใน จ.เพชรบูรณ์ รวม 146 บัญชี โดยอ้างว่าเพื่อให้คนไทยมีเงินบำนาญ ปลดภาระหนี้สินและลดช่องทางการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งเสนอผลตอบแทนให้แก่สมาชิกที่สูงเกินความเป็นจริง

พ.ต.อ.สีหนาท เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการรวบรวมพยานหลักฐานพฤติการณ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรกรไทยกับพวก มีการโฆษณาเชิญชวนประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิก โดยให้เปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. และนำเงินเข้าบัญชีของเครือข่ายเป็นประจำทุกเดือน มีการตั้งเครือข่ายประจำจังหวัดเพื่อหาสมาชิกในแต่ละพื้นที่เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่ารับสมัครและเงินตามโครงการที่เข้าร่วม ซึ่งมุ่งประสงค์ให้ประชาชนสมัครสมาชิกจำนวนมากพร้อมเสนอผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงในระยะเวลาอันสั้น กระทั่งมีประชาชนสอบถามรายละเอียดต่างๆ กลับไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ จึงเชื่อว่าเป็นการกระทำเพียงมุ่งหาสมาชิกเพื่อระดมเงินค่าสมัครมาหมุนเวียนในเครือข่ายของตัวเอง

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวปิดท้ายว่า พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดฐานตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา มีมติอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรกรไทย กับผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราว ไม่เกิน 90 วัน จำนวน 146 รายการ รวมเป็นเงินประมาณ 6 แสนบาท

ด้าน นายสันติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมาเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขาต่างๆ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ แต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น รวมทั้งมีการนำรูปผู้บริหารระดับสูงของ ธ.ก.ส. และหน่วยงานราชการมาแอบอ้างด้วย อย่างไรก็ตาม ในอนาคตโครงการต่างๆ เหล่านี้จะลดน้อยลง

ที่มา>>>ไทยรัฐออนไลน์